weater 今天 晴
6℃/ 12℃
当前位置:首页>通知公告>通知公告

食堂进博会期间休息日工作安排

2019-10-29 09:16:07

食堂 11月3日(周日) 11月4日(周一) 11月5日(周二)
海馨楼A1食堂 休息 正常供应 正常供应
海馨楼A2食堂 正常供应 休息 休息
海馨楼A3食堂 正常供应 正常供应 休息
海馨楼A4食堂 休息 休息 正常供应
海馨楼清真食堂 正常供应
海琴楼B1食堂 正常供应 正常供应 休息
海琴楼B2食堂 休息 休息 正常供应
海琴楼B3食堂 休息 休息 正常供应
海联楼C1食堂 休息 休息 正常供应
海联特色餐厅 正常供应
中心西点房 正常供应
咖啡吧 正常供应 休息 休息
图书馆咖啡吧 正常供应 休息 休息
东明路餐厅 正常供应